Site Logo

DimSystem

Security and IT solutions store

-Периферия
  •Security Display
  •Storage
  •Battery
  •ПАМЕТ‐HDD/SSD/SDHC
-Мобилни решения
  •HDCVI Мобилни рекордери
  •HDCVI Мобилни камери
-Измерване на температура и превенция
-IP Видеонаблюдение Dahua
  •Термовизионни камери
  •Моторизирани и PTZ камери
    »IP PTZ камери LITE SERIES
    »IP PTZ камери PRO&ULTRA Series
    »IP PTZ камери LONG RANGE ULTRA SERIES
  •Мрежови видерекордери
    »Мрежови рекордери 80М
    »Мрежови рекордери 200М
    »POE мрежови рекордери
    »AI Мрежови рекордери
    »Професионални мрежови рекордери
    »ULTRA Серия мрежови рекордери
  •IP Камери
    »Камери 2 Мегапиксела
    »Камери 4 Мегапиксела
    »Камери 5 Mегапиксела
    »Камери 6 Мегапиксела
    »Камери 8 Мегапиксела
    »Скрити камери
    »LTE/4G/3G Камери
    »Безжични камери WiFi
    »AI & ULTRA Камери
    »Панорамни камери 180/360º
-Аксесоари за видеонаблюдение
  •Диагностика/Инструменти
  •Монтажни кутии и аксесоари
  •Микрофони
  •Гръмозащити / Изолатори
  •Преобразуватели (Balun)
  •Кожуси и стойки
  •Инфрачервени прожектори
  •Монтажни кутии и стойки Dahua
  •Захранвания
  •Мегапикселови обективи
  •Удължители / Конвертори
-HDCVI Видеонаблюдение
  •HDCVI Камери
    »Камери 2 Мегапиксела
    »Камери 5 Mегапиксела
    »Камери 8 Мегапиксела
    »Моторизирани и PTZ камери
    »Скрити камери
  •HDCVI Видеорекордери
    »720P/1080N HDCVI
    »1080P Non-Realtime HDCVI
    »LITE 4K/4Mpix/-Realtime

Гаранционни условия

 1. Гаранционни срокове. Законовата гаранция на нови продукти е 2 години и е еднаква за физически и юридически лица.
  1. Гаранционните срокове започват от датата на издаване на настоящата гаранционна карта и са валидни до датата, отбелязана за всеки един продукт в полето ГАРАНЦИЯ.
  2. Настоящата гаранционна карта, задължително се запазва от Купувача, до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация, задължително се предявява с настоящата оригинална гаранционна карта. Не с копия.
 2. Рекламации. Рекламации се предявяват през времето на гаранционния срок, веднага след забелязване на повредата.
  1. Рекламацията се предявява по следните начини:
   • на място в офиса на ДОСТАВЧИКА, всеки работен ден, в работно време.
   • по телефон: 0877477257
   • на имейл: info@dimsystem.bg
  2. Дефектиралият продукт се доставя на място в офиса на Доставчика или се изпраща с куриерска фирма по избор на Купувача до офиса на Доставчика, заедно с настоящата оригинална гаранционна карта. Адрес за доставка: гр. Велико Търново, ул. Полтава 1, вх. Б.
  3. Транспортирането на дефектиралият продукт до офиса на Доставчика е за сметка на Купувача. Доставки с куриерски фирми на дефектирали продукти, които са изпратени за сметка на Доставчика, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани обратно на Купувача.
 3. Ремонт на дефектирали продукти.
  1. Времето за ремонт на дефектирали продукти е в законовият срок до 30 дни. Обикновено ремонтът се извършва до 10 дни.
  2. При обявени “извънредно положение” или “военно положение” или “извънредна обстановка” от правителството на Република България или други форсмажорни обстоятелства, сроковете за ремонт могат да се удължат за неопределено време, до отмяната им.
 4. Условия за работа, транспорт, съхранение и инсталация:
  1. При транспортиране на продуктите да се спазват правилата предписани на опаковката от производителя.
  2. Включването на устройство след транспортиране, да става само след като е престояло в помещението поне 1 час за аклиматизация.
  3. Нормалната работна температура на устройствата е различен и е описан в техническите характеристики от производителя.
  4. Устройствата се включват към електрическата мрежа само посредством изправен и занулен шуко контакт.
  5. Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 230V ± 10 % с честота 50 Hz, в съответствие със стандарт БДС IEC 60038.
  6. Върху устройствата и около тях, не трябва да се поставят предмети, които биха затруднили тяхната вентилация и охлаждане.
  7. При гръмотевични бури, устройствата да се изключват от контактите, ако не са включени в непрекъсваеми токозахранвания /UPS/.
  8. Устройствата е задължително да се пазят от сътресения, удари и облъчвания.
  9. Устройства, които не са влаго и водоустойчиви, да се монтират в помещения с влажност не повече от 85% RH.
  10. Ако устройство е включено към разклонител, то към разклонителят не трябва да има включени други големи консуматори на ток, като електрически радиатори, печки, климатици и др.
 5. Отпадане на гаранцията. Клиентът губи правото си на гаранция при повреди причинени в следните случаи:
  1. Липса, заличаване или увреждане на идентификационен/сериен номер или гаранционна лепенка.
  2. Неправилно транспортиране, преместване, съхранение и инсталиране.
  3. Гръмотевични бури, мълнии, светкавици, пожар, наводнение и всички други природни бедствия.
  4. Неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, включително моментно пусково пренапрежение /токов удар/.
  5. Опит за отстраняване на дефект от некомпетентно и неупълномощено от ДОСТАВЧИКА лице.
  6. Срязани кабели на захранвания и букси на охранителни камери.
  7. Погрешно инсталиран фирмуер на видеорекордер, мрежова IP камера и др.
  8. Счупени стойки на камери, развалени резби от презатягане, счупени предни стъкла на камери - не са обект на гаранционна поддръжка. Гаранцията покрива само електрическата част на продуктите.
 6. Отговорност. Не е възможно Доставчикът да носи вина и отговорност за повреди причинени в следните случаи:
  1. Токови удари, гръмотевични бури, мълнии, светкавици, пожар, наводнение и всички други природни бедствия дори при инсталирани протектори. Протекторите силно намаляват шанса от повреда, но не го изключват!
  2. Доставчикът не носи вина и отговорност за софтуерни проблеми. Рекламации относно инсталация и настройка на всякакъв софтуер от клиента, операционни системи, софтуер за видеорекордери, мрежови камери, както и всякакви други софтуерни проблеми, включително и за забравени или грешно въведени администраторски пароли - НЕ се приемат! Такъв тип рекламации не са гаранционно обслужване и е възможно да ги отстраним само срещу заплащане!
  3. Доставчикът не носи вина и отговорност, че клиент закупил техника от нас, не може да наблюдава камери дистанционно през Интернет. Ние не сме Интернет доставчик.
  4. Настройката на видеорекордери, мрежови IP камери и рутери за дистанционно наблюдение през Интернет, не е включена в цената на техниката и не е обект на гаранционна поддръжка. Тази услуга предлагаме срещу допълнително заплащане.
 7. Неотстраними дефекти.
  1. В установен случай на неотстраним дефект по време на гаранционният срок, ДОСТАВЧИКА подменя дефектиралият продукт с нов.
  2. Подмяната на дефектирал продукт с нов, се извършва със същият модел. Ако към момента на рекламацията, дефектиралият модел вече не се предлага за продажба от ДОСТАВЧИКА или е спрян от производство, се заменя с негов нов аналогичен модел, без да се налага клиента да плаща за това.

   За повреди причинени от неизпълнението на т. 4, т. 5 и т. 6 от настоящата гаранционна карта или обстоятелства независещи от Доставчика, същият НЕ носи отговорност, гаранцията отпада и отстраняването на повредите става само срещу заплащане, ако това е възможно.

   Техниката, която предлагаме е изключително качествена и надеждна. Продуктите с производствен дефект са под 0.5% от общите ни продажби. Имаме техника, която работи денонощно, без прекъсване и без никакви проблеми от над 10 години. Много рядко се налага да ремонтираме продукт с дефект. Ако се случи, закупеният от Вас продукт да дефектира, ще Ви го ремонтираме във възможно най-кратък срок /до 10 дни/. Продуктът се заменя с нов, ако ремонта е невъзможен.

   Най-честите ни рекламации по време на гаранционният срок са свързани с повреди причинени от силни токови удари, гръмотевични бури и светкавици. Рекламации от този тип, не са обект на гаранционна поддръжка. При такива повреди ремонтът често е невъзможен, защото изгаря непоправимо процесора на устройството.